Bouwadvies – oriëntatiefase

Samen met u als potentiële opdrachtgever  zullen de ideeën  met u doorgenomen worden die u voor ogen heeft om uw bouwplan te realiseren.Tijdens deze oriëntatie fase zullen wij u direct aangeven of deze ideeën in de realiteit haalbaar zijn en zullen er passende alternatieven aangeleverd worden waar nodig is. Na afronding van de oriëntatie fase  zullen wij u binnen 14 dagen een passende offerte doen toekomen.

Budget

Gezamenlijk met u wordt er een investeringsbegroting samengesteld, deze zal gebaseerd zijn op uw wensen.Het programma van eisen zal uiteraard afgestemd worden op het beschikbare budget.

Architect en ontwerp

Tijdens de oriëntatie fase is bekend geworden welke stijl van een Architect u zou willen toepassen en deze zal dan in goed overleg op uw wensen ingevuld worden.De opdracht wordt voorgelegd aan de Architect en wij adviseren hem om een voorlopig ontwerp uit te brengen,  na toetsing van het voorlopige ontwerp in samenspraak met u als opdrachtgever zal er besloten worden om een definitief ontwerp met technische omschrijving ( bestek ) te maken die binnen de vastgestelde normen en budget moet blijven.Na een positieve beoordeling door u als opdrachtgever op het ontwerp met bijbehorende budget  zullen we de bouwaanvraag / omgevingsvergunning indienen bij de gemeente waarin het plan uitgevoerd dient te worden.

Aanvraag offerte en prijsbepaling

Wij controleren de uitgebrachte offertes, en zullen u adviseren met de keuze bepaling van de aannemer.De onderhandelingen met de uitvoerende partij zullen wij zo nodig verzorgen.Ook zullen de bezuinigingsmogelijkheden aan u voorgelegd worden als dit nodig is.

Uitvoeringsfase

Bouwtoezicht & bouwadvies zal door ons verzorgt kunnen worden op b.v afgesproken uitvoeringsmomenten van uw bouwwerk, waaronder planning materiaal keuze en de afgesproken werkvolgorde.Ook toezicht tijdens oplevering zal door ons verzorgt kunnen worden en bij geconstateerde gebreken kunnen wij zorgen voor coördinatie van de nog open staande gebreken.Wij controleren het extra werk / meerwerk wat niet in de aanneemovereenkomst / uitvoeringsopdracht is opgenomen maar tijdens uitvoering van uw project is afgesproken