Bouwcontrole door B.E.C Bouwadvies kan ook in houden dat aan de
hand van de planning t.o.v de stand in het werk gecontroleerd wordt ofBouwcontrole
de aannemer zich wel aan de afspraken houd of dat hij afwijkt van de
planning, en dat er actie moet komen op de in uitvoering zijnde
werkzaamheden. B.E.C Bouwadvies controleerd voor u ook de
bewerkingen of deze naar behoren worden uitgevoerd.

Mocht u geen gebruik maken van een bouwbegeleiding voor uw project,
dan kunt u toch bij B.E.C Bouwadvies periodieke keuringen of controle
aanvragen voor bouwonderdelen naar uw keuze die u acht dat nodig is
dat een onafhangkelijk persoon dit beoordeeld.

Klik hier voor contact!