Bouwkeuring

Veel mensen kijken bij de aankoop van een nieuwbouwwoning uit naar de oplevering ervan, dit is namelijk ook het moment dat u de sleutel ontvangt. Uit bouwkundig opzicht is dit echter niet het meest belangrijke moment. Bouwkundige inspecteurs kunnen bij de oplevering alleen hetgeen wat in het zicht is inspecteren of gebreken en tekortkomingen van de aannemer herleiden.

Om deze onduidelijkheid bij het inspecteren te voorkomen heeft B.E.C Bouwadvies de Bouwfase Inspecties ontwikkeld. De woning of het bedrijfspand wordt volgens de Bouwfase Inspecties tijdens verschillende bouwfases van de bouw geïnspecteerd, hierbij kunnen fouten in constructie of uitvoering eerder herkend en gemeld worden.

Wij onderscheiden in de fase inspectie de volgende;

Heiwerk; de grondvesten van de woning zijn bij de eindoplevering al lang niet meer zichtbaar maar bij de heiwerkzaamheden wel. De inspecteur controleert de werkwijze, van de heiwerkzaamheden en de afwerking van de palen.

Fundering en leidingwerk; of de fundering nu geprefabriceerd is of in het werk wordt gestort, het afwerkingniveau laat nog wel eens te wensen over. Juiste detaillering en werkwijze zijn van essentieel belang. Het leidingwerk wordt veelal direct in de, toekomstige, kruipruimte gemonteerd, tijdens deze werkzaamheden is dit leidingwerk het beste te inspecteren.

Gevelsluiting; tijdens de sluiting van de gevel kunnen er veel dingen fout gaan die bij de eindoplevering uit het zicht blijft. Onjuist aangebrachte isolatie of bouwafval in de spouw levert gegarandeerd vochtproblemen in de toekomst op.

Interne afwerkingen; Hier onder vallen de meest uiteenlopende afwerkingen o.a de ;stukadoor,tegelzetter ,schilder, glaszetter, elektriciën keuken installateurs enz.Al deze bewerkingen kunnen afgestemd worden in een Bouwfase Keuring wanneer u dat wilt.

Eind oplevering; uit ervaring met de aannemer en het geconstateerde werk van de aannemer in de afgelopen fase-inspecties, kan onze inspecteur op een gemakkelijke wijze de eindoplevering rond maken. Zo heeft u er al die tijd geen omkijken naar en kunt u met een gerust gevoel u woning betrekken. U weet zeker dat de woning net zo goed is als dat het er uit ziet.

Bouwkeuring – Voor-oplevering

De oplevering is een belangrijke handeling in het afwikkelen van het bouwproces. Voordat een woning definitief aan een koper wordt opgeleverd vindt er een vooroplevering plaats. De kopers worden uitgenodigd om de woning te bekijken en eventuele afwijkingen, op datgene wat is overeengekomen, te melden aan de vertegenwoordiger van het bouwbedrijf.

Vooral bij de vooroplevering adviseren wij een bouwkundig inspecteur in de hand te nemen. Op deze wijze kunt u in een vroeg stadium bouwkundige gebreken en tekortkomingen signaleren en deze melden aan de aannemer. Hierbij worden alle onderdelen van zowel het interieur als het exterieur op de geldende normeringen en het bouwbesluit geïnspecteerd. Tevens worden tekortkomingen in afwerkingen vastgelegd. Achteraf ontvangt u van de inspecteur een handgeschreven rapport van de bouwgebreken.

Adviseren doen wij meestal voordat er bouwkundige activiteiten hebben plaatsgevonden, wij geven advies over de juiste aanpak van een wens of een probleem, rapporteren hiervan doen wij uitsluitend na wens van de opdrachtgever.

Hieronder een aantal voorbeelden die onder een elementen of expertise-inspectie kunnen vallen.

  • Inspectie van dakconstructie
  • Inspectie van kruipruimte    
  • inspectie van plaatsing van kozijnen hout/ Alluminium/ Kunststof
  • Inspectie van metselwerk
  • Inspectie na aanleiding van Lekkages
  • Inspectie van funderingen

Daarnaast zijn er ook inspecties mogelijk van verbouwingen, zoals o.a: 

  • Inspectie tijdens het bouwproces op ieder gewenst moment.
  • Inspectie van nieuwbouw / verbouw / aanbouw
  • Inspectie van een nieuwe badkamer
  • Inspectie van een nieuwe keuken, enz,enz

Bouwkeuring – Verbouw oplevering

Opleveren is niet alleen van toepassing op de nieuwbouw van woningen, uiteraard hoort de aannemer die uw verbouw of aanbouw heeft uitgevoerd dit werk ook correct op te leveren. Bij deze klussen gaat het vaak om een forse investering, u wilt daarom graag dat alles opgeleverd wordt zoals afgesproken.

Onze inspecteur kent de werkwijze van aannemers bij dit soort projecten en weet dus precies waar hij op moeten letten. Indien er zaken zijn die niet volgens geldende eisen of afspraken zijn uitgevoerd zal de inspecteur dit vermelden in het “proces verbaal van oplevering”. Hierin wordt afgesproken dat de aannemer de onvoltooide of verkeerd uitgevoerde zaken alsnog zal realiseren en/of zal herstellen.

Op deze manier bent u er zeker van dat de verbouwing en/of aanbouw naar behoren uitgevoerd is.

Bouwkeuring – Eindoplevering

Bij de eindoplevering wordt de woning aan u overgedragen en accepteert u de woning. De aan- en opmerkingen over de woning worden in het “proces verbaal van oplevering” tijdens de eindoplevering genoteerd, zodat in de fase na de oplevering deze aan- en opmerkingen door de aannemer kunnen worden gecorrigeerd. Hierbij worden alle onderdelen van zowel het interieur als het exterieur op de geldende normeringen en het bouwbesluit geïnspecteerd. Tevens worden tekortkomingen in afwerkingen vastgelegd.

Bouwkeuring – Meeloopkeuring

Bouwkundige begeleiding tijdens de bezichtiging van een woning.

Deze keuring is uiterst geschikt voor u als u op zeer korte termijn een beslissing moet nemen en/of een rapportage overbodig vindt, maar wel direct inzicht wilt hebben in de bouwkundige staat van de woning en de eventuele herstelkosten.
Onze inspecteur beschikt over vele parate kennis van bouwgebreken, hersteladviezen en herstelkosten.
Daarbij weet hij de bouwkundige gebreken ook helder en duidelijk te verwoorden.
Zo krijgt u belangrijke informatie uit de eerste hand, en in voor u begrijpelijke taal.

U weet dus direct waar u aan toe bent!

Bel: 0630605072 of 010-8422334 voor een afspraak!
Bouwkeuring Direct van B.E.C Bouwadvies!
Wanneer u een bouwkeuring of controle wilt laten uitvoeren op
uw nieuwe woning of voor / tijdens uw verbouwing.