Totale Renovatie woonhuis Capelle a/d IJssel – Bouwadvies

Periode mei t/m juli 2012

Klant tevredenheid van het bedrijf

A-  Waar door heeft u de keuze op B.E.C Bouwadvies laten vallen om in te schakelen.

A- Het is mijn broer geweest, die de keuze voor B.E.C. Bouwadvies gemaakt heeft. Wim is op internet op zoek gegaan naar een “bouwopzichter” toen wij van de verzekering daar een budget voor gekregen hadden. De website van B.E.C. Bouwadvies kwam op hem goed over en het eerste contact verliep prettig.

B-  Is uw bouwcontroleur van B.E.C. Bouwadvies naar uw mening deskundig, en waaruit maakt u dit op.

B- Wij zijn leken op het gebied van bouwen en verbouwen en hebben ook geen ervaring met bouw controleurs, Wij kunnen dus niet vergelijken.
Echter de wijze, waarop jij: “Rene”, het herstel van ons huis na brand hebt begeleid is op ons zeker als deskundig en daadkrachtig overgekomen.Wij zijn ervan overtuigd, dat zonder jouw controles veel problemen niet opgelost en waarschijnlijk zelfs niet eens onderkend zouden zijn.

C-   Zou u B.E.C. Bouwadvies aan uw directe omgeving, en of aan derden aanbevelen.

C- Wij zouden B.E.C. Bouwadvies dan ook zeker aanbevelen als wij zouden horen dat iemand naar een bouw controleur op zoek was.

D-  Was de verhouding van de kosten van de controleur van B.E.C Bouwadvies  t.o.v. dat gene wat u verwachte in evenwicht.

D- Ook op deze vraag is het wat moeilijk antwoorden, omdat wij geen ervaring hebben, maar het lijkt ons, dat de verhouding goed was. Het was ook erg fijn, dat je bereid was aanpassingen te doen als de kosten uit de hand dreigden te lopen.

E-   Zijn er nog momenten geweest tijdens uw verbouwing, dat u heeft gedacht van ( ik ben blij dat ik bouwcontroles laat uitvoeren ) noem hier enkele voorbeelden.

E- Zie ons antwoord bij vraag B. Belangrijke momenten zijn o.a. geweest;

het ontdekken van de schade door de uitgezette latei, waardoor veel meer vernieuwd moest worden dan eerst gepland was, de asbestkwestie en nog vele andere kleinere problemen, die uiteindelijk goed opgelost zijn.

Wij willen je dan ook nogmaals heel hartelijk danken voor je goede zorgen!

Met vriendelijke groeten,

Wim en Annelies Verhagen

[gdlr_divider type=”solid” size=”100%” ]

Verbouwing woonhuis Schiekade Rotterdam periode 2010-2011

Onze ervaring met B.E.C Bouwadvies

A-Klant tevredenheid : René is een zeer klantvriendelijke en kundige expert. Hij denkt in alle gevallen steeds namens de klant en houdt rekening met de vooraf afgestemde wensen en budgeteisen.

B-Rapportage van de expertise : ( inhoud omschrijving en rapport ) Het expertiserapport was helder, maar bleek in de rechtzaak lastig in te brengen vanwege het lettertype en de letter grootte. Inhoudelijk geen opmerkingen, was duidelijk en sprak voor zich.

C-Kosten van de expertise : De prijzen die gerekend worden voor bouwbegeleiding zijn zeer schappelijk te noemen. We hebben ruimschoots de kosten er uit gehaald door de besparingen en kwaliteitsverbeteringen die René ons heeft aangereikt.

D-Technische ondersteuning :Zo ver als wij die in konden schatten was steeds goed.

E- Contact en Nazorg : ( duurde het lang dat er een expert langs kwam ) René was al vanaf het eerste moment direct ter plaatse en heeft altijd snel gereageerd wanneer dit noodzakelijk was. Erg prettig in tijden van nood !

F-Effect van de gevraagde expertise richting aannemer : Zoals hierboven al beschreven hebben wij dankzij Rene diverse kwaliteitsverbeteringen en besparingen door kunnen voeren. Daar naast was het prettig dat René in veel gevallen eerste aanspreekpunt was richting de aannemer, hiermee heeft hij ons veel werk uit handen genomen.

G- Zou u B.E.C Bouwadvies bij vrienden en kennissen aanbevelen : Wij bevelen B.E.C Bouwadvies zeker aan bij vrienden en kennissen die behoefte hebben aan begeleiding van of tijdens een( ver ) bouwproject. We hebben het bedrijf leren kennen als flexibel en klantgericht, een echte aanrader !

Hartelijke groet Marjolein en Johan.

Marjolein Mens Manager Stratechische Marketing & Onderzoek Efteling bv Kaatsheuvel

[gdlr_divider type=”solid” size=”100%” ]

Casa dei Bambini

website: www.casadeibambini.nl
 
Ervaringen met B.E.C Bouwadvies

Klantvriendelijkheid; B.E.C Bouwadvies is een organisatie waar klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staat. Wij zijn bijzonder correct geholpen en op de hoogte gehouden van onze situatie en eventuele oplossingen werden aangegeven.

Rapportage van de Expertise; In ons geval is er geen rapport opgemaakt, de adviseur van B.E.C Bouwadvies was zo verbaast over de kwaliteiten van de geleverde werkzaamheden van de aannemer, dat hij direct met de aannemer wilde praten over deze geleverde kwaliteit. Dit bevestigde dat wij als ondernemer niet gek zijn, en en voelde ons gesterkt met de uitspraken van de adviseur.

Kosten; We hebben meer dan waar voor ons geld gekregen. Als we het niet hadden gedaan, had het ons heel veel geld gekost. Het was een investering, maar we hebben vele bruikbare tips gekregen en veel geleerd.

Technische ondersteuning; De adviseur was altijd op tijd, altijd goed voorbereid en had op onze vele vragen altijd direct een antwoordt.Ter onderbouwing van zijn ondersteuning ter plaatse stuurde hij na afloop meteen documentatie per e-mail.

Contact en Nazorg;Wij belde op vrijdag tegen het eind van de dag naar B.E.C Bouwadvies. De adviseur is die zelfde dag in de vroege avond de zaak nog komen inspecteren en heeft ons direct advies gegeven wat te doen. De dinsdag er op was er meteen een gesprek met de aannemer. De adviseur dirigeerde dit gesprek en wist heel duidelijk de aannemer op zijn minpunten aan te spreken, en gaf ook ons te kennen op een vriendelijke wat onze tekortkomingen waren in deze situatie. Dit gesprek heeft er voor gezorgd dat er nieuwe afspraken werden gemaakt tussen ons en de aannemer. De aannemer heeft zich redelijk aan deze afspraken gehouden. Als er meer tijd was geweest denk ik dat de adviseur nog meer voor ons had kunnen betekenen. Het contact en terugkoppeling zijn altijd vlot en correct verlopen.

Tevredenheid;Wij zijn erg tevreden over de verleende service. B.E.C Bouwadvies is zeker aan te bevelen bij geschillen in de bouw. Daarnaast denken wij dat het verstandig is om voor dat je gaat verbouwen, of de verbouwing groot of klein is, je situatie voor te leggen aan B.E.C Bouwadvies.

Nogmaals bedankt

namens Arlene da Cruz & Scotty Vriesde

Van montesorri Kinderdagverblijf te Schiedam

[gdlr_divider type=”solid” size=”100%” ]

Aanbouw woonhuis in Prinsenland Rotterdam

Voordat wij aan de verbouwing zijn begonnen hebben wij de deskundigheid van dhr. R Volmer van B.E.C Bouwadvies in geschakeld om er voor te zorgen dat tijdens de aanbouw die we wilden realiseren geen problemen zouden kunnen  ontstaan.

Tijdens de orientatie gesprekken die vooraf gingen heeft dhr. Volmer van B.E.C Bouwadvies enkele tips gegeven waar op gelet moest worden als we de verbouwing zouden aanvragen. Een voorbeeld te noemen is dat de overgang van het oude plafond met het nieuweplafond van de aanbouw wilden wij glad hebben, hier heeft dhr. Volmer het advies gegeven dat als er meerdere balken gebruikt zouden worden maar in een wat mindere hoge maatvoering er een gladde overgang gecreeerd kon worden worden. Ook heeft dhr. Volmer het advies gegeven dat er t.p.v de binnemuren ook een gladde overgang gemaakt kon worden. Hier is het advies gegeven dat er een hoogwaardige isolatie materiaal gebruikt moest worden maar zeer gering in dikte. Dit om reden dat er maar weinig ruimte was om standaard isolatiemateriaal te gebruiken. Ook hier is de overgang van de binnenmuren glad afgewerkt, zodanig dat er geen sprong zit in de binnenmuren en dat de wanden lekker glad afgewerkt zijn.

Door advies in te winnen bij B.E.C Bouwadvies en van te voren de ideeen te bespreken alvorens we zijn begonnen, heeft dit tot een optimaal resultaat geleid.

Bedankt voor het advies

Aswin van Es

[gdlr_divider type=”solid” size=”100%” ]

Uitbreiding Voetbalvereniging Alexandria 66

Ervaring met B.E.C Bouwadvies

Met B.E.C Bouwadvies is voor onze stichting B.E.K.A 66 een uitbreiding van ons clubgebouw gerealiseerd van een bedrag van € 300.000,=. De projectbegeleider omvatte alle facetten daarvan, zoals bouwkundig advies, contacten met onderaannemers en installateurs, kosten bewaking en voortgang rapportages. Ook het opstellen van een tussenbalans en de uiteindelijke oplevering zijn door B.E.C Bouwadvies behartigt.

Doordat dhr. R Volmer van B.E.C Bouwadvies actief was binnen onze voetbalvereniging als trainer van een jeugd elftal van Alexandria 66, heeft onze stichting B.E.K.A 66 gevraagt of dhr. R Volmer zijn diensten ter beschikking van de vereniging wilden stellen voor het realiseren van de uitbreiding van ons clubgebouw.

Na enkele gesprekken en goed overleg tussen dhr. R Volmer van B.E.C Bouwadvies en dhr. G van Hulst ( voorzitter van stichting B.E.K.A 66 ) is de samenwerking tot stand gekomen.

B.E.C Bouwadvies betekent voor onze stichting, Betrouwbaarheid, Ervaring, en boven al Communicatie.

Namens de voetbalvereniging Alexandria 66 ”

Bedankt

G van Hulst