010 - 8422334
info@becbouwadvies.nl

Een prachtige villa

Project Info

Project Description

Ontwikkeling van een bijzondere woning.

Een echtpaar dat na jaren hun droom in vervulling liet gaan.

In het voortraject word het bouw en sloop proces goed doorgenomen en geeft Dhr. Volmer aan dat er een gedeelte van de woning gesloopt dient te worden en
er de nodige noodvoorzieningen getroffen moeten worden om de oude woning bewoonbaar te houden zodat we tijdens de bouw van de nieuwe woning in de
oude woning konden blijven wonen. Dit leverde een enorme besparing op, daar er nu geen vervangende woning meer nodig was.

Nadat de voorzieningen getroffen zijn kon er gestart worden met het gedeeltelijk slopen van de oude woning, 4 M1 van de achterkant van onze oude tuinders
woning moest gesloopt worden om ruimte te geven voor de start van het heiwerk van de nieuwe villa. Door dat er een gedeelte van de woning gesloopt werd en
hierdoor lekkages zouden kunnen ontstaan heeft de woning een waterdichte afwerking gekregen tegen de onderstaande nieuwe buiten muur.

Foto’s van de Prachtige villa